Remiss av: SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop.

Remiss från Näringsdepartementet