Remiss av SOU 2016:2 Effektiv vård

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2016:2 Effektiv vård. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast fredagen den 27 maj 2016.