Remiss av SOU 2016:27 Som ett brev på posten -Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet SOU 2016:27 Som ett brev på posten – Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle.
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 31 augusti 2016.