Remiss av SOU 2016:3 Delrapport från Sverigeförhandlingen – Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Här kan du ta del av remissinstansernas svar på remissen av SOU 2015:60 Delrapport från Sverigeförhandlingen – Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar.