Remiss av utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Transportstyrelsens utredning Införlivande av besiktningspaket.

Remiss från Näringsdepartementet