Remiss: Boverkets rapport 2015:28 – Åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Boverkets rapport 2015:28 – Åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov.

Remiss från Näringsdepartementet