Remiss Ds 2015:48 Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2015:48 Förebyggande behandling av spelmissbruk.

Remiss från Socialdepartementet