Remiss Ds 2015:55 Slopad jämställdhetsbonus

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2015:55 Slopad jämställdhetsbonus.

Remiss från Socialdepartementet