Remiss Ds 2015:56 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2015:56 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige.