Remiss Ds 2016:5 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Ds 2016:5 Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen.