Remiss Ds 2016:7 Tolktjänst för vardagstolkning

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2016:7, Tolktjänst för vardagstolkning.