Remiss Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna .