Remiss om ändring av jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 20 april