Remiss om förslag till regeländringar skickas i september

Den 15 september kommer Ekonomistyrningsverket att skicka ut förslag till regeländringar på remiss. Senast den 9 oktober måste vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter på remissen.