Remiss om förslag till regeländringar skickas i september

Den 17 september kommer Ekonomistyrningsverket skicka ut förslag till regeländringar på remiss till ett tjugotal myndigheter. Vi kommer också att lägga ut remissen på vår webbplats, så att även de som inte finns med på remisslistan har möjlighet att ta del av förslagen och lämna synpunkter. Även för dem som inte lämnar synpunkter är det ett bra tillfälle att se vilka förändringar som kan komma att träda ikraft vid årsskiftet. Senast den 13 oktober måste vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter på remissen.