Remiss om kostnadsfria läkemedel till barn överlämnad till lagrådet

För att göra det möjligt med vård på lika villkor för barn oavsett föräldrarnas ekonomi och jämna ut hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper föreslår regeringen kostnadsfria läkemedel för barn upp till 18 år. Kostnadsfria läkemedel bör även införas för asylsökande barn m.fl. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagrådsremiss: Kostnadsfria läkemedel för barn.

Socialdepartementet,
22 maj 2015