Remiss: Promemoria Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Inhämtande av synpunkter på promemorian Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg till (dnr 2015/07839/RS). Senast fredagen den 13 november 2015 kl 13:00 ska synpunkterna ha kommit in till Näringsdepartementet (dnr 2015/07839/RS).

Remiss från Näringsdepartementet