Remiss Rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m m

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m m.
Remiss Från Socialdepartementet