Remiss Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Remiss från Socialdepartementet