Remiss SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande.