Remiss SOU 2015:71 Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:71 Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Remiss från Socialdepartementet, Regeringen