Remiss SOU 2015:84 Organdonation – En livsviktig verksamhet

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2015:84 Organdonation – En livsviktig verksamhet

Remiss från Socialdepartementet