Remiss SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i.

Remiss från Näringsdepartementet