Remiss SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram – såvitt avser förslagen om kvalificerade personaloptioner, höjd schablonintäkt för avsättningar till periodiseringsfonder, vissa skatteförfarandefrågor och skyldighet att betala socialavgifter för före detta anställda.