Remiss SOU 2016:28 Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat utredningen Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet (SOU 2016:28)