Remiss SOU 2016:31 Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:31 Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion.