Remiss SOU 2016:33 Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:33 Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon.