Remiss SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län.