Remiss SOU 2016:49 – En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:49 – En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket.