Remiss: Utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 15 april 2016.