Remissmöte – Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur

Inbjudan till mötet riktar sig till remissinstanserna, se nedan.

Remiss från Näringsdepartementet