Remissvar riktar skarp kritik mot sjukskatten


I veckan gick remisstiden för regeringens sjukskatteförslag ut, och kritiken är omfattande. Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget i sin helhet och många andra organisationer och förbund har samma inställning. ”Det är ett skadligt förslag som medför allvarliga konsekvenser”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.