Remissvaren om internrevision håller hög kvalitet

Ekonomistyrningsverkets remiss för frågorna om den statliga internrevisionen är nu avslutad. Remissvaren är av hög kvalitet och innehåller synpunkter på om det är möjligt att förstå och besvara frågorna. Ett flertal av synpunkterna påverkar ESV:s fortsatta arbete med förslaget.