Rena fakta om välfärden

Svensk välfärd hör till de bästa i världen. Men det finns också utmaningar. I skriften Rena fakta om välfärden vill SKL belysa båda sidor.