Rennäring på agendan när landsbygdsministern och norske lantbruks- och matministern träffar det svenska och norska sametingen

På måndag den 19 oktober kommer ett dialogmöte om gränsöverskridande renskötsel att hållas i Luleå. Till mötet har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och den norske lantbruks- och matministern Sylvi Listhaug bjudit in representanter från de båda ländernas sameting och riksförbund.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht