Reporäntan oförändrad på −0,35 procent – fortsatt hög beredskap att agera

Utvecklingen i svensk ekonomi har varit något starkare än väntat samtidigt som den globala osäkerheten kvarstår. Inflationen har stigit trendmässigt sedan förra året men är ännu inte på fast mark. För att säkerställa kraften i inflationsuppgången behöver penningpolitiken vara fortsatt mycket expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,35 procent. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret 2016, så som beslutades i oktober. Det finns också en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena.