Reporäntan oförändrad på -0,5 procent, kommande räntehöjningar fördröjs

Den svenska konjunkturen fortsätter att stärkas men osäkerheten om konjunkturutvecklingen i omvärlden är stor och har ökat till följd av resultatet i den brittiska folkomröstningen om EU. För att ge stöd åt svensk ekonomi och den stigande inflationen behövs en mycket expansiv penningpolitik. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent och bedömer att det dröjer längre innan räntan börjar höjas. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april. Det finns en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet.