Restvärderäddning spelar viktig roll

Tidigt under morgonen den 15 december krockade tre lastbilar på E6 vid Tanum. Olyckan resulterade dessvärre i tre skadade och en omkommen. Restvärdesledare spelar en avgörande roll som samordnare mellan olika intressen relaterade till olyckan och är av stor betydelse i planeringsprocessen.

Utan deras närvaro och stöd under trafikolyckan skulle det ha tagit betydligt längre tid innan vägen återigen kunde öppnas och trafiken kunde släppas på igen. Trots att Brandskyddsföreningen Restvärderäddning arbetar på uppdrag från myndigheter, kommuner och de flesta försäkringsbolag, är det få som känner till deras viktiga arbete. 

Olyckan på E6 i december 2023.

Christian Andersson och Thomas Natanaelsson, restvärdeledarna som blev inkallade att hjälpa till efter olyckan, förklarar:

– Räddningsinsatsen var omfattande och avslutades drygt sex timmar efter olyckan. Efter räddningsinsatsen kunde man börja med själva bärgningsarbetet och då var jag på plats medan Thomas arbetade på distans. Jag har varit på många trafikolyckor där lastbilar varit inblandade i år. Det här är den mest allvarliga, där hytterna separerades från fordonen.

Hållbar skadehantering

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) bidrar till en mer hållbar skadehantering. Genom att snabbt finnas på plats skapar de en minskad samhälls- och miljöpåverkan, liksom minskat socialt lidande. För Trafikverket, som bland annat äger en stor del av Sveriges vägar, innebär samarbetet med RVR att hantera konsekvenserna som orsakas av trafikolyckor. De huvudsakliga ansvarsområdena i samarbetet är att säkerställa framkomlighet, dokumentera skador och samordna resurser för sanering av vägområdet liksom bärgning av gods och fordon.

Förhindra fler olyckor

När en olycka inträffar på en större väg, såsom E6, uppstår ekonomiska och samhälleliga påfrestningar som kräver en snabb återöppning av vägen. I detta arbete spelar restvärdeledarna en väldigt viktig roll. Kostnaden för att leda om trafiken till de mindre vägarna varierar beroende på vägen. När man räknar med alla kostnader, inklusive förseningar och transporter, handlar det ofta om flera hundra tusen kronor i timmen.

– När en olycka sker på en väg som är så trafikerad försöker Trafikverket omdirigera trafiken, vilket då ofta sker till en mindre väg. När man får all den här tunga trafiken på småvägarna sliter det väldigt mycket på vägen vilket innebär stor risk för fler trafikolyckor. Man vill så fort som möjligt få tillbaka trafiken på den stora vägen, men så klart i den mån det går för att arbeta säkert och att ingen mer ska skada sig.

Om Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR)
Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) leder och koordinerar arbetet med att ta sig an de åtgärder som krävs efter en olycka. RVR larmas inom samhällssystemet av SOS Alarm och kommer därför ut i ett tidigt skede. Restvärdeledare koordinerar och leder arbetet efter en trafikolycka, men arbetar även med andra slags olyckor som bränder, vattenläckor och utsläpp. RVR arbetar för att minimera de materiella och ekonomiska konsekvenserna av en olycka.

Texten ovan har tillställts OFFENTLIGA AFFÄRER för publicering och bearbetats av redaktionen.