Resultat av enkät om e-förvaltning och e-tjänster

Hur långt har Sverige kommuner kommit i utvecklingen av e-förvaltning och e-tjänster? Se webbsändningen och presentationen från 10 okt 2011 där SKL redovisade resultatet av årets enkät.