Resultat från satsningen på de mest sjuka äldre

Över 700 personer samlades på Älvsjömässan i Stockholm den 25 mars när regeringen presenterade resultat från satsningen att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Dagen innehöll både ny kunskap och tankar om framtiden.

Resultat från satsningen på de mest sjuka äldre

Socialdepartementet,
27 mars 2014