Revidering av överenskommelse mellan staten och SKL, fördjupade medicinska utredningar

Regeringen godkänner överenskommelsen om att revidera överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade medicinska utredningar 2014–2015.

Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet