Revisioner genomförda i kycklingfabriker i Thailand

Med anledning av rapporter om missförhållanden inom kycklingproduktionen i Thailand så har två revisioner genomförts i fabriker som tillverkar produkter till kommuner och landsting. Representanter från SKL Kommentus och Sveriges Regioner och Landsting deltog i studiesyfte. I samband med revisionerna diskuterades utmaningar och lösningar med en lokal människorättsorganisation, en fackförening, leverantörer och de svenska och danska ambassaderna.

2015 kom Swedwatch med en rapport där det vittnades om svåra missförhållanden i kycklingindustrin för s.k. migrantarbetare. Bland annat beslagtog företagen deras pass, de försattes i skuld till rekryteringsfirmor och hade långa arbetsdagar.

Kommuner och landsting/regioner köper stora volymer kyckling genom sina livsmedelsupphandlingar och där de beredda (t.ex. stekta och marinerade) kycklingprodukterna ofta kommer från Thailand. Landstingen och regionernas samarbete för hållbar upphandling samt SKL Kommentus tjänst ”Hållbarhetskollen” valde under 2016 att prioritera att följa upp sådana kontrakt. Två avtal valdes ut, det ena var Landstinget i Kalmar läns avtal med Martin & Servera och Norrköpings upphandlingssamarbete ”Upphandlingscenters” avtal med Menigo.

Ett revisorsteam med tre personer reviderade två fabriker, med koppling till de två avtalen, som slaktar samt tillreder kyckling. Revisionens syfte var att granska verksamheterna utifrån de sociala krav (mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, nationell miljölagstiftning och hälsa och säkerhet) som ställts i avtalen. Man granskade dokument, intervjuade ledning och arbetare samt gjorde inspektion av fabrikslokaler och sovsalar. Resultatet av revisionen kommer att publiceras så snart rapporten är avstämd och klar.