Riksbanken deltar inte i Riksgäldens byten av statsobligationer

Riksbanken deltar inte i Riksgäldens byten av statsobligationer vars villkor publicerades i dag den 12 december 2016.