Riksbanken ingår avtal med Ukrainas centralbank

Sveriges riksbank ingår ett swapavtal med Ukrainas centralbank. Avtalet
omfattar köp och försäljning av högst 500 miljoner amerikanska dollar mot ukrainska hryvnia.