Riksbanken köper statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder, sänker räntebanan påtagligt och behåller reporäntan på −0,25 procent

Den expansiva penningpolitiken har en positiv effekt på svensk ekonomi och inflationen har börjat stiga. För att säkerställa att denna utveckling fortsätter har Riksbankens direktion beslutat att köpa statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder kronor. Därtill sänks reporäntebanan påtagligt jämfört med beslutet i februari. Reporäntan lämnas oförändrad på −0,25 procent men kan sänkas ytterligare. Först under andra halvåret 2016 väntas räntan långsamt höjas. Dessa åtgärder och beredskapen att göra mer understryker att Riksbanken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen.