Riksbanken köper statsobligationer för ytterligare 45 miljarder kronor − reporäntan oförändrad på -0,50 procent

Riksbankens penningpolitik har bidragit till en starkare konjunktur och stigande inflation. Men även om inflationen stiger är uppgången ryckig. Samtidigt kvarstår osäkerheten om den globala utvecklingen och penningpolitiken i omvärlden är mycket expansiv. För att säkerställa den stigande trenden i inflationen behöver penningpolitiken i Sverige vara fortsatt expansiv. Direktionen har beslutat att köpa statsobligationer för ytterligare 45 miljarder kronor under andra halvåret 2016. Därmed minskar risken för att kronan stärks snabbare än i prognosen och att inflationsuppgången bryts. Köpen omfattar både nominella och reala statsobligationer, motsvarande 30 respektive 15 miljarder kronor. Reporäntan lämnas samtidigt oförändrad på -0,50 procent. Det finns en fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet.