Riksbanken överväger ny målvariabel och variationsband

Riksbanken överväger att byta målvariabel för inflationsmålet till KPIF. Eftersom inflationen alltid kommer att variera runt 2 procent övervägs också ett variationsband på +/- 1 procentenhet som illustrerar denna osäkerhet. Förändringarna väntas kunna tillämpas vid det penningpolitiska mötet i september 2017.