Riksbanken uppmanar bank och handel att ta större ansvar för myntutbytet

Riksbanken uppmanar bankerna att säkerställa att deras kunder i handeln har tillräckligt med nya mynt inför avslutningen av myntutbytet. Riksbanken uppmanar samtidigt handeln att upphöra med utlämningen av äldre mynt.