Riksbankens företagsundersökning: Global högkonjunktur förstärker läget i Sverige

Konjunkturen har stärkts ytterligare under sommaren och hösten och de flesta svenska företagen är mycket nöjda med det rådande läget, det visar Riksbankens senaste företagsundersökning.