Riksbankens företagsundersökning: Hygglig konjunktur men omvärlden oroar

Enligt Riksbankens företagsundersökning i september fortsätter konjunkturen att utvecklas i en hygglig takt. Men företagen är överlag mer pessimistiska om den framtida konjunkturutvecklingen.